Ngày 26/04/2016 cô và trò trường MN Tả Phìn tham gia hội thi ” BÉ VUI KHỎE” ngành học MN cấp huyện lần thứ nhất, năm học 2015 – 2016

Tháng Năm 11, 2016 10:36 sáng

 

01 02 03 04 13096363_1617624461890427_1903642814879838014_n